El protocol per contaminació no és efectiu i s'activa tard

Contaminació NO2 a l'Hospitalet de l'1 al 8 de desembre de 2013Des del 28 de novembre, la contaminació per NO2 supera els límits saludables a mig termini, però fins el dia 4 de desembre la Generalitat no pren mesures.

El protocol per contaminació només limita la velocitat de les vies d'entrada a Barcelona, la resta, són tot recomanacions.

En el gràfic adjunt, podeu veure la contaminació per diòxid de nitrogen a l'Hospitalet (a Barcelona les mesures acostumen a ser superiors). La línia vermella són els màxim assolits i la blava la mitjana. A l'Hospitalet els dies 4 i 5 va haver-hi una treva gràcies a un vent intents, però a molts altres punts de Barcelona la qualitat de l'aire va continuar sent pèssima.

El protocol per contaminació activat el dia 4, i posteriorment avui dia 9, només preveu reduir la velocitat màxima permesa a les vies d'entrada i sortida de Barcelona. La resta de mesures només són recomanacions (vegeu).

L'origen

Els motors de combustió dels vehicles són la principal font d'aquest contaminant, però en menor mesura també provenen d'altres combustions (calefaccions, generació elèctrica, etc.).

Les conseqüències sobre la salut

En concentracions altes properes als 200µg/m3 és un gas tòxic que produeix inflamació de les vies respiratòries.

Els estudis epidemiològics mostren que els símptomes de bronquitis en nens asmàtics augmenten en relació a l'exposició prolongada a l'NO2.

L'exposició prolongada a concentracions elevades d'NO2 (per sobre dels 40µg/m3) s'associa a un augment de malalties respiratòries cròniques, l'envelliment prematur dels pulmons i la disminució de la seva capacitat funcional.

La principal solució: disminuir el trànsit

L'única solució viable per disminuir aquesta contaminació és disminuir el trànsit i això, amb aquest protocol per contaminació, només és una recomanació.

Com es pot reduir el trànsit? A mig termini amb la millora del transport públic i l'impuls decidit de la bicicleta, és a dir, fent polítiques de mobilitat sostenible de veritat, on s'incentiva primer els mitjans més sostenibles.

I a curt termini? Què podria fer un protocol de contaminació efectiu? Doncs prendre mesures extraordinàries per tal de prohibir o desincentivar l'ús del cotxe de forma puntual, per exemple:

  • Augment de preu temporal de les zones d'aparcament regulat pels no residents.
  • Augment de preu temporal dels peatges d'entrada a Barcelona
  • Reforç generalitzat del transport públic (capacitat i freqüència).
  • Activar el protocol abans d'arribar a un pic elevat de contaminació, fer-ho quan la mitjana diària és manté per damunt de la mitjana anual.
  • No desactivar el protocol durant el cap de setmana o festius si la contaminació atmosfèrica no disminueix.
  • Restringir l'accés en cotxe privat a centres urbans.

Més informació:

Vegeu també l'explicació de la Contaminació del dia al web de la Saboga.